NightLady.ee  kasutustingimused ja kontaktinfo.

Enne teenuste kasutamist tutvu tingimustega!

Kasutatavad mõisted

(1) “Portaal” on nightlady.ee domeeni piires asuv veebileht (infokandja);

(2) “Teenusepakkuja” on portaali pidaja, keda esindab kontakt@nightlady.ee ;

(3) “Teenus” on portaali kuulutuse avaldamine, portaalis kuulutuste lugemine ning portaalis avaldatud kuulutustele vastamine;

(4) “Kasutaja” on isik, kes kasutab portaalis teenust.

Teenuse kasutamise tingimused

(1) LEHEKÜLJE KÜLASTAMINE ON LUBATUD ÜLE 18a VANUSTELE ISIKUTELE. Kasutaja peab olema teenuse kasutamiseks vähemalt 18-aastane. Kui sa oled alla 18a. vana, siis palun lahku leheküljelt! 

(2) Kasutaja kasutab teenust omal vastutusel;

(3) Teenusepakkuja ei garanteeri, et teenuse kasutamine on kasutajale kasulik, ohutu, või rahuldav;

(4) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutajale teenuse katkematut osutamist või kasutaja poolt sisestatud info säilitamist;

(5) Teenusepakkuja ei kontrolli kuulutustes oleva teave tõesust ja õigsust. Kuulutuse avaldaja on kohustatud tagama, et avaldatava kuulutuse sisu on täpne, õige, täielik ja asjakohane ning kooskõlas teenuse kasutamise tingimustega, portaalis kehtiva hea tava ja õigusaktidega;

(6) Kasutaja poolt sisestatud kuultuse tekst ja pildid ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

(7) Teenusepakkuja ei garanteeri kasutaja privaatsuse säilimist;

(8) Portaali kasutaja poolt sisestatud kuulutus võib olla ainult tutvumiskuulutus, mitte reklaami või teenusepakkumise kuulutus;

(9) Teenuse kasutamine on tasuline. Hinnakirjaga saate tutvuda siit:   http://mobigw.mobi/ Teenusepakkuja on teenuse kasutamise eest tasumise kontekstis kolmas osapool. Teenusepakkuja kasutab teenuse eest tasumise võimaldamiseks kolmanda osapoole ( MobiGW OÜ, reg.number 12585425) SMS Gateway teenust. Teenuse kasutamise eest tasub kasutaja läbi mobiiltelefoni operaatorfirma SMS sõnumiga lühinumbrile 13013 (massaaz, bdsm, naine otsib meest, ts) või 13017 (LUX kategooria). SMSi hind numbrile 13013 – 1,60 eur, numbrile 13017 – 3,20 eur.

(10) Teenuse kasutamise tasu arvestab kasutaja mobiiltelefoni operaatorfirma vastavalt kasutaja saadetud sõnumitele ning kasutaja operaatorteenuse tingimustele.

(11) Teenuse kasutamise tasu arvestatakse ühekordselt iga SMS sõnumi saatmise korral hoolimata sõnumi sisust;

(12) Teenuse kasutamise eest makstud tasu ei kuulu teenuse vormi eripärade tõttu kolmandate osapoolte poolt tagastamisele.

Teenusepakkuja õigused

 • Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse on isikuandmete töötlemine lubatud andmesubjekti nõusolekuta, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsete isikuandmete töötlemine. Telefoninumber ja e-mail delikaatsete isikuandmete hulka ei kuulu.
 • Teenusepakkujal on õigus põhjenduseta keelduda kasutajale teenuse osutamisest;
 • Teenusepakkujal on õigus peatada või lõpetada täielikult teenuse osutamine sellest kasutajale ette teatamata;
 • Teenusepakkujal jätab endale õiguse kasutajale ette teatamata muuta teenuse sisu ning teenuse kasutamise tingimusi;
 • Teenusepakkujal jätab endale õiguse jälgida kasutaja tegevust portaalis, lugeda sisestatud kuulutusi ning koguda statistilist infot kasutaja kohta;
 • Teenusepakkujal jätab endale õiguse saata kasutajale e-maili teel infot teenuse kasutamise kohta;
 • Teenusepakkuja jätab endale õiguse eemaldada mittesobivad kuulutused.

Teenusepakkuja vastutuse piirang

 • Teenusepakkuja ei vastuta portaalis avaldatud kuulutuste sisu eest.  
 • Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
 • Teenusepakkuja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
 • Teenusepakkuja ei vastuta teenuse otsesest või kaudsest kasutamisest või kasutamata jätmisest tuleneva kahju ja saamata jäänud tulu eest;
 • Teenusepakkuja ei vastuta portaali kasutaja poolt toime pandud õigusrikkumiste või teenuse kasutamise tingimuste rikkumise eest, olenemata tekkinud kahju suurusest ja vormist;
 • Teenusepakkuja ei vastuta teenuse kasutamise käigus avaldatud informatsiooni tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest;
 •  Teenusepakkuja ei vastuta kuulutustest välja viivate viidete sisu, kvaliteedi ja seaduslikkuse eest;

Autoriõigused

(1) Portaal (veebileht Nightlady.ee) ja kogu selle sisu on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale. 

(2) Lisades Veebilehele andmeid (kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Teenusepakkujale tasuta üle kõik varalised autoriõigused, mis Kasutajal vastava objekti suhtes olemas on.

(3) Kõigi Veebilehel avaldatud objektide (kuulutuste, fotode, tekstide jne) kasutamise ainuõigus kuulub Teenusepakkujale.

Kontakt ja info

Kui teil on küsimusi, probleeme või ettepanekuid, siis kindlasti võtke meiega ühendust kontakt@nightlady.ee 

SMS-teenuse pakkuja: MobiGW OÜ.